1. פופולרי 6:04
 2. קליט 2:48
 3. בוקר חדש 2:19
 4. צעד הבא 1:40
 5. השראה 2:48
 6. השראה קיצבית 2:44
 7. חייכני 2:30
 8. כייפית 2:13
 9. מוטיבציה עסקית 4:35
 10. נעים 2:23
 11. עסקי מתפתח 2:20
 12. קיצבי 2:08